Закључак о усвајању Нацрта Буџета општине Гацко за 2020. годину