Закључак о усвајању Извјештаја о утрошку средстава по основу накнада од пожара за 2017. годину