Закључак о усвајању Извјештаја о стању културе за 2016. годину