Закључак о усвајању Извјештаја о реали. Програма зајед. кому. потро. 01.01.-30.06.2020. год, Одјељ за прос. план. и цивилну заш. ОГ