Закључак о усвајању Извјештаја о раду за 2016. Начелника општине и Општинске управе