Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе Културно – спортски центар Гацко за 2018. годину и Програм рада са Финансијским планом за 2019. годину