Закључак о усвајању Извјештаја о раду Јавне установе Центар за социјални рад Гацко за 2018. годину и Програм рада са Финансијским планом за 2019. годину