Закључак о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета ОГ и утрошку сре. буџет. рез. 01.01.-30.06.2020. године Одјењ. за прив. финан, и др. дјела. ОГ