Закључак о прихватању Информације о стању у области пољопривреде са Приједлогом мјера Одјељења за привреду, фин.и друштвене дјелатности