Закључак о прихватању Информације о стању локалних путева и улица и других јавних објеката од значаја за општину Гацко за 2020. годину