Закључак о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2020. год ЈУ ТООГ