Уговор за одржавање моторних возила општине Гацко у 2016. години