Уговор о јавној набавци услуга-Израда Урбанистичког плана “Гацко” и локални центар “Автовац”