Санација и реконструкција локалних путева у општини Гацко од оштећења услед извоза шуме у 2019. години