Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу, Општинске управе општине Гацко