Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Дома здравља „Проф. др Саво бумбић“ Гацко