Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Дома здравља “Проф. др Саво бумбић” Гацко