Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Гацко