Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ТО Гацко