Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко