Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Општинске управе општине Гацко