Рекострункција дијела локалног пута за село Данићи (дионица М20-раскрсница за Кошуту)