ПРОГРАМ – коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2017. годину