Поништење поступка: Кредитно задужење за финансирање обавеза пренесених из претходних година у износу од 1.300.000,00 КМ