Одлука о утврђивању просјечне грађ. цијене једног кв. метра корисне површине стамбеног и пословног простора из 2019. год.