Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Гацко