Одлука о преносу права служности на ЗП “Електро – Херцеговина” а.д. Гацко