Одлука о покретању поступка – Одржавање моторних возила општине Гацко у 2016. год.