Одлука о покретању поступка – Изградња тротоара уз магистрални пут М – 20