Одлука о измјени Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Гацко у 2017. години