Одлука о избору најповољнијег понуђача – Куповина и уградња три нове климе