Набавка материјала и изградња постоља за споменик на Гату са монтажом крста