Набавка и уградња спољне столарије за Основну школу “Свети Сава” у Автовцу