Набавка и монтажа материјала за реконструкцију централног гријања у Парохијском дому у Автовцу