ЈП “Комус”: Набавка потрепштина за кухињу и средстава за хигијену