Израда пројекта за извођење, уређење главног градског трга око Храма Свете Тријице у Гацку