Извођење додатних радова на реконструкцији (асф.) лок. пута са прикљ. за села Пусто П. и Данићи (преговарачки поступак без објаве Обавјештења)