Израда главног прoјекта – санације и адаптације система гријања објекта ОШ “Свети Сава” Гацко са спортском двораном у Гацку