Израда елабората преношења на терен граничне линије експр. (водовод Придворица-Вратло и изг. прикљ. кабл вода)