Израда елабората експропријације за утврђивање општег и нтереса (вод. систем Придворица – Вратло и прикључни кабл.вод. и траснсф ст.