Изградња темељне плоче са тротоарима за измјештање куће меда