Посебна одлука: Доградња степеништа (прилаз Тргу Саве Владиславића из улице Солунских добровољаца)