Општа земљорадничка задруга

Назив: „Општа земљорадничка задруга“ Гацко
Адреса: Немањина 5
Тел/Факс: 059/472-331, 065/361-491

Јављањем потребе за удруживањем пољопривредних произвођача у циљу њихове боље информисаности и помоћи у Гацку је 2. марта 2006. године основана Земљорадничка задруга.

Задруга својом дјелатношћу помаже и доприноси побољшању положаја пољопривредних произвођача и ради као њихов сервис на цијелом  подручју општине Гацко и рјешава проблем откупа млијека од пољопривредних произвођача. Највећи дио активности у Задрузи су послови око остваривања права пољопривредним произвођачима на новчане подстицаје у пољопривреди од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Задруга има добру сарадњу са Агенцијом за узгој и селекцију у сточарству из Бањалуке и заједнички ради на испитивању производних карактеристика аутохтоне врсте Гатачког говечета и њеном довођењу до расе.

Најзначајнија активност у 2009.  години је израда пројекта за оснивање репроцентра за сиво Гатачко говече и очување генофонда сивог Гатачког говечета у Гацку. Пројекат је кандидован преко Задружног савеза РС у Савјету министара иностраних послова БиХ.

Основи циљ пројекта:
1.  Формирање репроцентра за производњу приплодног подмлатка сивог Гатачког говечета.
2. Задовољење потреба за стеоним јуницама добрих репродуктивних, производних и здравствених предиспозиција у сврху унапређења сточарства на подручју РС и БиХ.
3. Очување генофонда расе у сврху спречавања даљег неконтролисаног укрштања са другим расама.

Задруга организује више тренинга из области примарне пољопривредне производње у сарадњи са Агенцијом за пружање стручних услуга у пољопривреди, одјељење Требиње.
ОЗЗ Гацко има блиску сарадњу са Пољопривредним факултетом из Бањалуке и Агенцијом за узгој и селекцију у сточарству Бања Лука.
Са Агенцијом сарађује у вези активности које се спроводе на очувању генома сивог Гатачког говечета.

Задруга је учествује у активностима око организовања Регионалне сточне изложбе у Гацку.

Задруга је организовала одлазак задругара на 11. Пољопривредни сајам у Бањалуци, гдје су њени задругари  изложили репрезентативна грла приплодних јуница у типу Гатачког говечета и колекцију оваца праменки. Изложена грла и колекција оваца добили су прве награде у својим категоријама.

Задруга има 78 задругара и сервис је пољоприврених произвођача са подручја цијеле општине. Све послове у задрузи обављају два запослена лица, дипломирани инг. пољопривреде. У припреми су пројекти везани за област овчарства (заштита праменке и традиционалних производа од овчијег млијека) и сарадња са невладиним организацијама УЦОДЕП (Италија) за заштиту традиционалних производа (сир из мијеха) и БВЦФ – Цампанет (Шпанија), за органско сточарство.