ЈП “Водовод” А.Д. Гацко

НАЗИВ: Јавно предузеће “Водовод” А.Д. Гацко
АДРЕСА: Солунских добровољаца бр. 1
ТЕЛ: 059/ 471-147
ТЕЛ/ФАКС: 059/ 471-395

Основна дјелатност  Јавног предузећа “Водовод” је дистрибуција питке воде, изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже, земљани радови и др.