Мјесне заједнице

На основу члана 107. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, бр.101/04 и 42/05) и члана 75. Статута општине Гацко („Сл.гласник Општине Гацко“, 5/05) Скупштина општине Гацко на сједници одржаној дана 17.02.2006.године, донијела је одлуку о оснивању Мјесних заједница.

На подручју општине Гацко оснивају се следеће Мјесне заједнице:

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА   НАСЕЉЕНА МЈЕСТА ПРЕДСЈЕДНИК   МЗ Контакт тел.
1.  Автовац Автовац, Берушица, Гарева, Добреља, Жањевица, Јасеник, Липник, Михољаче и Самобор Наташа Стајић 066/322-711
2. Брљево Вратковићи, Казанци, Нови Дулићи и Стари Дулићи Војин Тепавчевић 065/678-838
3. Врба Бахори, Врба, Драмешина, Дражљево, Изгори, Мрђеновићи, Платице, Улиње и Чемерно Љубомир Супић 065/583-928
4. Гацко насеље градског карактера Гацка и Грачаница Гордана Антељ 065/688-382
5. Кула Башићи, Браниловићи, Друговићи, Кула, Међулићи, Мекавци, Муховићи, Столац и Ходинићи Асим Башић 061/529-029
6. Надинићи Браићевићи, Вишњево, Горња Бодежишта, Доња Бодежишта, Краварево, Луковице, Меданићи, Надинићи, Рудо Поље и Срђевићи Симо Грчић 065/535-982
7. Степен Данићи, Заградци, Кључ, Пржине, Степен и Церница Милимир Илић 065/632-219
8. Фојница Градина, Домрке, Дубљевићи, Југовићи, Кокорина, Љесков Дуб, Равни, Сливља и Фојница Благота Копривица 065/879-615