Одржана Осамнаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко

Јуче је одржана Осамнаеста редовна сједница Скупштине општине Гацко, коју је отворио предсједник СО-е Јован Ковачевић, у присуству секретара Драгана Јегдића, замјеника начелника општине Гацко, Радоице Антуновића, начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драгана Паповића, начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, начелника Одјељења за инспекцијске послове Драгице Јововић, начелника Одјељења за општу управу Зорице Супић, службеника за односе са јавношћу, Радио Гацка, представника АТВ и БН ТВ.

На дневном реду нашле су се 22. тачке.

Одборници опозиције исказали су резерву према предложеном дневном реду. На приједлог начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, већином гласова са дневног реда повучена је тачка број 3, која се односила на Приједлог Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2019. годину. Како је истакао, овај документ је саставни дио капиталних инвестиција, те ће, као такав, бити разматран на неком од наредних засједања. Потом је једногласно усвојен Записник са претходног засједања.

Након дискусије, одборници су усвојили Приједлог Плана коришћења јавних површина за 2019. годину. Према уводном образложењу начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту, Алексе Зеленовића, овим планом одређују се дијелови јавних површина на урбаном подручју општине, предвиђени за привремено коришћење/заузимање ради постављања објеката, уређаја и опреме у сврху обављања одређених дјелатности, као и постављање рекламних објеката, намјена и услови за њихово заузимање, те начин додјеле. Под објектима, уређајима и опремом, како стоји у Плану, подразумијевају се баште за угоститељске објекте, киосци, покретни објекти на точковим, уређаји и опрема за забавне радње и други. Амандман одборника СНСД, који се односио на издавање сагласности за баште угоститељских објеката отвореног и затвореног типа у I зони, није добио подршку, те није ушао у овај документ. Приједлог плана је након гласања усвојен са 7 гласова.

Са 10 гласова гласова „за“, усвојен је Извјештај о раду за 2018. годину Начелника општине Гацко и Општинске управе општине Гацко. Како стоји у документу, прошла година је била у знаку изградње споменика погинулим борцима, а ту су и радови на пројкету изградње водоводног система општине. Одборници опозиције нису подржали овај документ, оцијенивши да је „штур и непотпун“, и да, као такав не може добити њихову подршку.

Уводне напомене по Извјештају о извршењу Буџета општине Гацко за 2018. годину, дао је начелник Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Драган Паповић. Буџетом општине за 2018. годину планирани су укупни приходи у износу од 11.399.709,00 КМ. Остварени укупни приходи за протеклих дванаест мјесеци износе 10.827.337,00 КМ или 94,97 % у односу на планиране. Приходи од пореза планирани у износу од 4.522.000,00 КМ до 31.12.2018. године остварени су у износу од 4.548.477,00 КМ или 100,59% у односу на планиране. У овој структури, најзначајнији су индиректи порези који су остварени у износу од 3.448.601,00 КМ или 101,43% у поређењу са планираним. Непорески приходи, укупно, од накнаде по свим основама, наплаћени су у протеклих 12 мјесеци у износу од 5.677.030,00 КМ. Најзначајнији непорески приходи су приходи од накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије у износу од 3.181.082,68 КМ, односно концесионих накнада за кориштење електроенергетских објеката, а исти су за протеклих 12 мјесеци остварени у износу од 2.169.987,06 КМ, што укупно износи 5.351.069,74 КМ што је укупно у односу на план ове врсте прихода мање за 592.970,00 КМ. Стварно стање потраживања на дан 31.12.2018. године од концесионих накнада за кориштење електроенергетских објеката од РиТЕ Гацко износи 1.260.181,35 КМ. Без подршке опозиције, документ је усвојен са 10 гласова „за“ и 6 против.

Извјештај о реализацији Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2018. годину, на јучерашњем засједању усвојен је већином гласова. Према ријечима Паповића, средства по овом основу планирана у износу од 6.200.000 КМ, извршена су у износу од 5.503.445 КМ, а искориштена су за изградњу примарних инфраструктурних објеката (водовод, канализација, локални путеви и слично).

Са 11 гласова „за“ и 4 против, усвојен је Извјештај о реализацији Програма коришћења прихода од посебних намјена за шуме за 2018. годину. Приходи од шума у износу од 86.634,11 КМ, како стоји у документу, намјенски су утрошени за насипање и реконструкцију сеоских путева у општини Гацко.

Углавном без веће дискусије, већином гласова усвојен је Извјештај о утрошку средстава остварених по основу експлоатације минералних сировина као и Извјештај о утрошку средстава са рачуна посебних намјена за воде, за 2018. годину.

Информација о стању у области пољопривредне дјелатности са Приједлогом мјера за бржи развој пољопривредне производње, прихваћена је са 10 гласова „за“. Одборници опозиције били су уздржани.

У наставку засједања, већином гласова усвојени су Извјештај о раду Јавне установе Информативно – културни центар Гацко, Извјештај о раду Јавне установе „Културно – спортски центар“ Гацко, Извјештај о раду Јавне здравствене установе Дом здравља “Проф. др Саво Бумбић” Гацко, Извјештај о раду Јавне установе Центар за социјални рад Гацко и Извјештај о раду Јавне установе Туристичке организације општине Гацко, за 2018. годину, као и Програми рада са Финансијским планом за 2019. годину.

Због истека мандата, разријешени су чланови одбора за жалбе, и извршено је именовање предсједника и члана Одбора за жалбе општине Гацко.

Једногласно и без дискусије, усвојен је Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног метра квадратног корисне површине стамбеног и пословног простора из 2018. године, Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, као и Приједлог Одлуке о допунама Одлуке о комуналним таксама.

Једногласно је подржан Приједлог Одлуке о додјели општинских признања. Плакета Свете Тројице на Дан општине Гацко биће уручена Удружењима „Сава Владиславић“ и Добровољни даваоци крви „Гацко“, као и Кик – бокс клубу „Тигар“ Гацко.

Ријешена су три питања имовинско – правних односа, и постављена су два одборничка питања.