Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу

Самостални стручни сарадници за односе са јавношћу у Општини Гацко су Зорица Николић и Јелена Милетић.

Контакт телефон:  059/472-436, локал 106.

Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу обавља сљедеће послове:

  • Координација активности на подручју побољшања комуникације и информисања унутар општинских органа;
  • Успостављање комуникације са средствима информисања и организовање медијских кампања у служби Начелника;
  • Организовање информисања у ванредним и кризним ситуацијама;
  • Припрема саопштења и обавјештења Административне службе Општине и Скупштине општине;
  • Уређивање WEB странице општине Гацко;
  • Планирање, израда и имплементација Општинске стратегије комуникације са јавностима;
  • Припрема, координација и реализовање пројеката испитивања јавног мњења;
  • Уређивање и издавање публикација (од значаја за Општину)-промо материјала, билтена, брошура, водича…;
  • Обезбјеђивање аудио, видео и фото записа;
  • Обављање и других послова по налогу Начелника.