„Општинска борачка организација“ Гацко

„Општинска борачка организација“ Гацко основана је 1993. год., под називом „Удружење ратника и породица погинулих у рату 1990. год.“

ОБО Гацко је јединствена друштвена организација бораца, ратних и војних инвалида и породица погинулих и заробљених бораца одбрамбено-ослободилачких ратова српског народа. То је самостална организација која има своју имовину, дефинисане унутрашње односе, своја статусна обиљежја и регулисан начин рада и пословања.

Програмски циљеви и задаци ОБО Гацко су:
•    Дефинисање, остваривање и праћење права бораца, регулисање њихових статуса, заштита њихових права и интереса, те јачање њихове солидарности и узајамности;
•    Унапређење материјалног положаја и социјалне сигурности, те регулисање правне, здравствене и инвалидске заштите породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца;
•    Непосредна помоћ породицама погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца, обезбјеђујући им потпуне и благовремене информације, стручна упутства, обављање одређених послова и стварање услова за остваривање њихових интереса и потреба;
•    Афирмација ОБО Гацко као јединог непосредног легитимног представника породица погинулих и заробљених бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца;
•    Организован допринос у изградњи Републике Српске као демократске државе, те тежња ка афирмацији принципа утврђених општим оквирним споразумом за успостављање мира у БиХ, очување лика српског борца и ослободилачких традиција свих одбрамбено – ослободилачких ратова српског народа.

Органи ОБО Гацко су:
•    Скупштина мјесне Борачке организације;
•    Скупштина ОБО Гацко;
•    Предсједништво као извршно-оперативни орган Скупштине ОБО Гацко;
•    Одбор породица погинулих и заробљених бораца;
•    Одбор Ратних и војних инвалида;
•    Надзорни одбор.

Скупштине су највиши органи одлучивања за ниво који су изабране.
Радом и остварењем функција ОБО Гацко руководи предсједник Скупштине ОБО Гацко, који је уједно предсједник Борачке организације.

Предсједништво је састављено од 9 чланова.
ОБО Гацко чине 8 мјесних одбора: 7 мјесних заједница и РиТЕ Гацко.

Борачка организација има успјешну сарадњу са БОРС-ом. Сарадња са Министарством рада и борачко инвалидске заштите углавном се одвија преко општинског одјељења по питању заједничких активности  и та сарадња је изузетно успјешна.

У склопу Општинске борачке организације Гацко налази се спомен соба. Састоји од двије просторије. У првој просторији налазе се слике палих бораца, а у другој сувенири.

Општинска борачка организација Гацко запошљава 7 радника.

Contact

  • АДРЕСА: Немањина 5
    ТЕЛ: 059/ 472-427
    E-mail: borackaorganizacijagacko93@gmail.com