ЈПУ „Дјечији вртић“ Гацко

Јавна установа „Дјечији вртић“ Гацко почела је са радом 1987. године под називом: „Радна организација за предшколско васпитање и образовање“ Гацко.

Од отварања вртића 1987. године, вртић није престајао са радом, иако је у току ратних дејстава радио са смањеним капацитетом.

Јавна установа „Дјечији вртић“ Гацко је основана одлуком Скупштине Општине Гацко 1994. године.

Затворени простор грађевинског објекта вртића има 520 квадрата корисног простора. Отворени простор (двориште и игралиште) је накнадно ограђен и постављени су тобогани и остали реквизити примјерени узрасту дјеце, тако да испуњава услове за рад са дјецом на отвореном простору.

Капацитет вртића је 120 дјеце распоређене у 4 групе.

Просторни распоред предшколске популације је 75℅ дјеце (65) из градске средине а 25℅ (22) дјеце из сеоске средине.

Директор ове установе је Јелена Гутовић.

Contact

  • АДРЕСА: Видовданска бр. 26
    ТЕЛ: 059/472-750