Зимско одржавање локалних путева у општини Гацко ЛОТ 6 (Оквирни споразум)